Montessori dětská skupina Kvítek

Našim cílem a posláním je umožnit dětem co nejpřirozenější vývoj, dát jim dostatek podnětů k poznávání sebe i okolí, pohybovat se v respektujícím a milém prostředí. Snažíme se být jejich průvodci na cestě za objevováním.

Dětská skupina vznikla za podpory Evropských fondů při Montessori centru v Brně. I nadále velmi úzce s Montessori centrem spolupracujeme, ať už na úrovni sdílení Montessori materiálu a pomůcek, vzdělávání pedagogů a rodičů, nebo pořádáním společných akcí.

Náš tým

O děti pečují zkušení lektoři s mnohaletou praxí práce s dětmi. Všichni mají absolvované Montessori vzdělání a četné kurzy zaměřené na práci s dětmi. Všichni splňují požadovanou kvalifikaci pro práci s dětmi v dětské skupině.

Milana Havlíková

Petra Drábková

Dominika Ponczová

Markéta Tomášková

Fotogalerie