Co nabízíme

 • Pomáháme dětem s poznáváním sebe, zákonitostí světa okolo, v komunikaci s kamarády, učíme je být zodpovědnými.
 • Stavíme na montessori principech, dětem nabízíme podnětný materiál ke zkoumání.
 • Nabízíme citlivě připravené montessori prostředí s kvatitními montessori pomůckami.
 • Dbáme o zdravé stravovaní, děti mají možnost se na přípravě jídel podílet.
 • Je pro nás důležité, aby děti trávily hodně času v přírodě. Máme k dispozici přírodní zahradu, o kterou se děti společně s námi starají.
 • Pohyb je nedílnou součástí všech našich činností, běhat a skákat můžeme nejen venku, ale také v tělocvičně, kterou máme k dispozici.
 • Všechny naše paní vychovatelky věnují svůj čas dětem s láskou a respektem.
 • Spolupráce s rodiči má pro nás velký význam a velmi si ceníme času stráveného na společných akcích.

Kdy máme otevřeno

Kvítek je otevřen každý pracovní den v době 7.30-16.15.

Harmonogram dne:

7.30-9.00 příchod dětí do dětské skupiny
7.30-9.30 samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinkách
8.50-9.20 samostatná příprava svačiny, svačina, úklid po svačině
9.15-9.30 společný program na elipse - práce na tématu měsíce, zpívání, básničky
9.30-11.45 příprava na pobyt venku a pobyt venku
11.45-12.45 oběd, úklid po obědě
12.45-13.15 čtení a vyprávění, ztišení dětí
13.15-14-45 odpočinek - spaní po obědě
13.15-16.00 samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce v skupinkách, případně odpolední pobyt venku
15.00-15.30 svačina, úklid po svačině
15.00-16.00 vyzvedání dětí po celodenním programu
16.00 odchod dětí do šatny
16.15 odchod dětí domů

Školkovné

V roce 2022/2023 předběžně odhadujeme školkovné ve výši 5900,- + fixní záloha na stravu. 

Platba za stravné je dle aktuálního ceníku Lakšmanna s.r.o.

Předběžný zájem o docházku ve školním roce 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 bylo výběrové řízení ukončeno.

Kritéria pro přijetí do DS

 • Dítě v současné době navštěvuje některý z pravidelných programů Montessori centra.
 • Rodiče mají zájem o výchovu svého dítěte v souladu s principy montessori pedagogiky a absolvovali kurz Montessori pedagogika I - přirozené vzdělávání v Montessori centru Brno.
 • Dítě pravidelně navštěvovalo jiné montessori zařízení.
 • Pravidelná celotýdenní docházka dítěte do dětské skupiny.
 • Věk dítěte s přihlédnutím k vhodnému věkovému složení skupiny.
 • Dítě je samostatné přiměřeně svému věku a má osvojeny základní hygienické návyky.
 • Rodiče projevují zájem o vzdělávání svého dítěte a o spolupráci s dětskou skupinou.

Provozní řád

Název zařízení: Montessori dětská skupina Kvítek
 
Adresa: Ječná 29a, 621 00 Brno - Řečkovice
Provozovatel Montessori dětské skupiny Kvítek (dále jen DS):  Montessori Morava, o.p.s., Ječná 29a , 621 00 Brno, který je také zřizovatelem Montessori – vzdělávacího rodinného centra.
Kapacita DS: 16 dětí.
Provozní doba DS: pondělí – pátek od 7:30 do 16:15.
Zahájení činnosti DS: 1. září 2016.
Forma úhrady DS: v roce 2022/2023 částka činí 5900,-/měsíc
Podrobněji jsou vnitřní pravidla dětské skupiny stanovena v pdf. dokumentu Provozní řád.

Plán výchovy a péče

V Montessori dětské skupině Kvítek vychováváme a pečujeme o děti podle metodiky Montessori. Klademe důraz na rozvoj schopností a dovedností dítěte, jeho kulturních a hygienických návyků se zaměřením na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Blíže je plán popsán v pdf. dokumentu Plán výchovy a péče.