Dominika Ponczová

Dominika se pro práci s dětmi nadchla před šesti lety a toto její nadšení stále roste. Od té doby je aktivní průvodkyní na jejich cestě životem. Baví ji společné bytí v přítomnosti a objevování světa ze všech jeho možných úhlů a užívá si především tu jedinečnost společně prožitých  okamžiků.

Dříve jste ji mohli potkat v Montessori centru Květ života, kde vedla 2 roky jesličkovou a 3 roky školičkovou třídu a 5 let v dílničkách pro rodiče a děti.

Motto: “Bez dítěte, jež mu neustále pomáhá obnovovat se, by člověk zdegeneroval.“    
Maria Montessori